Dr. Funda Güven Derin

Tüm Makaleleri

Dr. Funda Güven Derin

Mezun olduğum kurum ve enstitüler: Gazi Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Enstitüsü (2010) TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) (1999) 19 Mayıs Üniveristesi TDE Eğitimi (1990)