Bafra'da Resmi Gazete'de yayımlanan 29 Ekim 2016 tarihli 675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Bafra’da Sağlıkçıların ve Eğitimcilerin isim listesi.

BAFRA’DA İHRAÇ EDİLEN SAĞLIKÇILAR

Gülfiye Sümer-Ebe-Samsun-Atakum
Elvan Avcı-Hemşire-Samsun-Bafra
Fatma Öz-Hemşire-Samsun-Bafra
Filiz Mülayim-Tabip-Samsun-Bafra
Gönül Gül-Sağlık Memuru-Samsun-Bafra
Saide Reis-Ebe-Samsun-Bafra
Vahide Şener-Uzman Tabip- Samsun-Bafra
Yunus Şahin-Tabip-Samsun-Bafra

 BAFRA’DA İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLER

Gökhan Bekdemir-Memur-Samsun-Bafra

Gökhan Kutluca - Öğretmen

Hasan Bekar-Öğretmen-Samsun-Bafra
Makbule Şahin-Öğretmen-Samsun-Bafra
Nesime Bekdemir-Öğretmen-Samsun-Bafra
Ömer Kutlu-Öğretmen-Samsun-Bafra

BİR DAHA KAMUDA İSTİHDAM EDİLEMEZ...

Kararda ayrıca, "Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir" ifadeleri dikkat çekti.


 Brt Haber Medya Grubu