19 Mayıs Kaymakamı Abdullah Şen, 19 Mayıs Garnizon Komutanı Abdullah Tekelier, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kuyu, Daire amirleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda katılımcılara teşekkür eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu; ‘’ Yaklaşık bir aydır devam eden bu çalışmalarda katkıda bulunduğunuz için, Kamu Kurumlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, Özel Sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum. 30 Kasıma kadar 16 kişilik Yerel Eylem Gruplarının kurulmasını sağlayacağız. Bu oluşum sağlandıktan sonra Yerel Eylem Gruplarının çalışma ve strateji planları ile AB ye başvuru yapılması sağlanacak. Başvuru uygunluğuna göre hedeflenen kaynakların yatırımlara akışı gerçekleşecek. Leader; yerel anlamda farkındalık yaratmak ve İlçemiz için AB fonlarından faydalanmaktır.’’dedi

Yerel Kalkınma Rehberleri Dilek Volkan ve Davut Tüzüner, tarafından gerçekleştirilen sunumda LEADER projesi ile ilgili olarak yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

LEADER yaklaşımı Avrupa Birliği ülkeleri tarafından 30 yılı aşkın süredir uygulanmakta olduğunu belirten Yerel Kalkınma Rehberi Davut Tüzüner; ‘’ LEADER yaklaşımı sorunların masa başında tespit ve çözümünden ziyade yerelde yaşayan insanlar tarafından sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin benimsenerek ele alınmasını sağladığı görülmüştür.

İlçemizin tarım, kültür, tarih, sosyal ve bölgesel sorunları belirlenerek çözümler üretmek için Yerel Eylem Grubu (YEG) oluşturulacaktır. LEADER, tarım, turizm, kültürel miras, hizmetler sektörü ve sosyal konular gibi kırsal yaşamın bütün bileşenlerini birbirine bağlayarak yerel ekonomiyi geliştirmeyi, iş imkânlarını artırmayı, yerelde henüz bulunmayan yerel kaynak ve potansiyelden yararlanarak yeni gelir kaynakları oluşturmayı, kırsalda yaşayan insanların geniş kitlelere entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amacın sağlanması için belirlenen öncelikli pilot bölgelerde "Yerel Eylem Grupları (YEG)" kurulması desteklenecek ve bu YEG sayesinde ilçeler ve bağlı yerleşim yerlerinde sayılan ilgili sektörlerde uygulamada karşılaşılan sorunlar, kaynak potansiyelleri, iş gücü sorunları, yeni iş olanakları gibi problemlerin çözümü için çalışmalar yürütülecektir.

YEG, kırsal bölgelerimizde bulunan Kamu sektörü, Ticari / Ekonomik sektör  ve sivil toplum kuruluşları tarafından oluşacaktır. Böylelikle yerelde kamu ve özel sektör işbirliği sağlanacaktır. Yerel eylem grupları bir "Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS)" hazırlayacak ve bu strateji sayesinde bölgede yaşanan sorunların analiz edilmesi, çözümlerin belirlenmesi için katılımcı bir anlayışla harekete geçecektir. Yerel eylem grupları stratejiyi oluşturma çalışmalarına bilgilendirme toplantıları ve seminerler aracılığıyla yöre halkının katılımını sağlayarak, yörenin kapsamlı bir analizi ile yeni kalkınma fikirlerini ortaya çıkaracaktır" dedi.