Mürekkep faiz ( yani faizin de faizi) uygulaması ile yapılandırmada faiz kıskacı ile borç yükü arttırılan vatandaşlar
Bİmer, Cİmer üzerinden lütfen şikayetlerini iletsinler. Birlikte hareket edilirse çifte faiz uygulamasından vazgeçileceğine inanıyoruz. 

Normalde borçların yapılandırılması şu şekilde yapılıyor. Borcun başlangıç tarihinden itibaren anapara üzerinden bugüne kadar geçen süre için bir gecikme faizi hesaplanıp borca ilave ediliyor. Daha sonra çıkan rakam taksitli ödeme planınıza göre tekrar taksit faizi ile nemalandırılarak borçlandırma yapılıyor. 
Halbuki Borçlar Kanunu Madde 104 kesinlikle mürekkep faiz alınamayacağına hükmediyor ve bu konuda bir çok yargıtay kararı mevcut.
Kamuoyuna bilgilendirme amacıyla duyurulur

İşte şikayet metni;

Başvuru Metni : Sayın Yetkilimiz, Bilindiği üzere "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun" ile bir çalışma yapılıyor. Bu kapsamda SGK, Vergi dairesi  ve belediyelere yaptığımız başvurularda önümüze konulan ödeme tapblolarında sonuç olarak mürekkep faiz uygulaması ile mağdur oluyoruz. Konu hakkında Borçlar kanunu madde 104 e göre yasak olan mürekkep faiz uygulamasının kaldırılması için gereğini arz ve talep ederim. Saygılarımla