Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sağlık Bakanlığı hizmet birimleri haline getirildi. Bu iki kurum Sağlık Bakanlığında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü olarak yapılandırıldı.

Hastaneler, hastane başhekimi tarafından yönetilecek. Hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak. Bakanlık tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek kişiye verilebilir veya hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir; bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir. Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla il sağlık müdürü tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.Sağlık’da bu değişimler olurken Bafra’da henüz başhekim ve yardımcıları ve Hastane müdürü ve yardımcı atamaları yapılmadı.

HERKEZ MERAKLA BEKLİYOR

Bafra’da ki mevcut sağlık kurumları yöneticilerinin akıbeti merakla beklenirken, Günde 5 bine yakın kişinin hizmet aldığı Bafra Devlet Hastanesinde atamalar belirsizliğini korurken hizmette aksamalara neden olduğu öne sürülüyor.

Ancak şu anda Bafra’da büyük belirsizlik hakim. Sağlıkta hiçbir yöneticinin akıbeti belli değil. Özellikle Bafra Devlet Hastanesinde.

Bafra’da Devlet Hastanesinde görevleri vekaleten yardımcılar götürüyor. Böyle olmamalı. Belirsizlik ortamı bir an önce sonlandırılmalı"