Dövizi Tutmak İstiyorlar mı?


Anlaşılan o ki, hükümet çevreleri dövizin artışından memnun. Ülkenin girdilerinin, özellikle de cari açığı oluşturan ithalat kalemlerini düşündüğünüzde kurdaki bu artışların çok yüksek enflasyon olarak karşımıza çıkacağı aşikardır.
Hükümetin neden kurlara müdahale etmediğini anlamak mümkün görünmüyor.
Yaklaşık 3 ay içerisinde %15 devalüasyon yaşandı. 

KUR ATRIŞLARI ENFLASYONU TETİKLER

İhracatı ithalatının gerisinde olan bir ülkede kurların bu derece yükselmesi enflasyonist baskı yaratacağından siz ne kadar fiazleri indirmeye çalışsanız da reel enflasyonun altında tutamayacağınıza göre faizler de yükselecektir.

YÜKSEK KUR İHRACATI DA DÜŞÜRÜR

Döviz kurlarının artmasından ihracatın artmasını beklemek ekonomi bilmemektir.
PEtrolü, doğalgazı tamamen dışarıdan alan, neredeyse tüm makina, araç ve gereçlerini dışarıdan ithal eden bir ülkede döviz artışlarının bu derece dizginlenemez halde tutulması çok büyük ekonomik krizleri de beraberinde bekliyor.

Eğer bir müddet daha kurlara müdahale edilmezse, hükümetin ve diğerlerinin yatırımcıdan bu ülkeye yatırım yapmalarını, inşaat sektörünün canlanmasını, tarım emekçisinin seneyi çevirebilmesini, memurun ve işçinin geçimini sağlayabilmesini beklemek hayal ötesi olacaktır.

Hükümet ve ülkeyi idare edenler hangi hesapla dövize müdahale etmiyorlar bilemiyoruz ama bildiğimiz, bu böyle devam ederse bir çok esnafın, sanayicinin ve tüccarın nüfus cüzdanlarını kaymakamlıklara, valiliklere bırakması ihtimali çok yüksektir.


FAİZDEN DE TEHLİKELİ, ORANLAR FAİZİN İKİ KATI

2 ocak 2015  dolar kuru : 2,35
3 ocak 2016  dolar kuru : 2,97
18 kasım 2016 dolar kuru : 3,39

2 ocak 2015 den bu yana dolardaki artış oranı : %44 (yüzde kırkdört)

YATIRIMLARI UNUTUN, YASTIK ALTI PATLAYACAK

Bu döviz artış oranları ile Türkiyede yatırım beklemek, faizlerin düşmesini beklemek hayal olur. Bu artış oranları ülke kaynaklarının erimesi ve milletin hem parasının hem de gayrimenkullerinin değerini yitirmesi demektir.Sözün özü Türkiye değer yitiriyor. 
Hani gelişen ekonomiydik, hani tüm ekonomik değerler dünyanın en iyi beşi arasındaydı?

Ekonomisi bu kadar iyi giden bir ülkenin parası neden bu kadar değer kaybetmiş acaba?
Ya ABD ekonomisi çok iyi yol almış, ya da bizim ekonomi dibe vurmuş olsa gerek. Başka izahı yoktur.

Tolga Merdoğlu brthaber.com