Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile 365 oda ve borsanın Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanlarının katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 9. Ticaret ve Sanayi Şurasına Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel BAŞAR ve Meclis Başkanımız Nur AYDINER MERAL katılmıştır.

Tüccar ve Sanayicilerimizin Faaliyetleri esnasında karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, oda ve borsalarımızın görüşleri ve talepleri doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanmakta, bu çalışmalar sonucunda Başbakan, Bakanlar ve Bürokratlar ile yapılan görüşmeler ve toplantılarda ele alınmakta, sorunların çözüm yolları araştırılmakta ve sonuçları takip edilmektedir.

Bu kapsamda Samsun ilimizin sorun ve çözüm önerilerini ihtiva eden konuşmayı yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel BAŞAR katılımcılara hitap etmiştir.

Göksel BAŞAR yapmış olduğu konuşmalarında Bölgenin İhracat Potansiyelinden, Ulaşım alanında gerçekleştirilecek yeni yatırım ve revizyonlar ile hem ticari hem de Turizm alanında gerçekleşebilecek gelişmelerden ve Eğitim alanında Samsunun hem nüfusunun büyüklüğü, hem bölge merkezi olması, hem de altyapı itibariyle ikinci bir devlet üniversitesinin kurulması için çok elverişli bir konumda olduğu hususları aktarılmıştır.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR yapmış olduğu konuşmasında aşağıda ki konulara değinmiştir.

* Doğalgaz hatlarının çok yakınından geçtiği OSB’lerin girişine kadar BOTAŞ tarafından ücretsiz getirilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması ile birçok OSB’de yeni yatırımlar yapılacaktır. Ayrıca işletmelerin doğalgaz tüketimine geçmesi ile enerji maliyetleri düşecek, dünya pazarlarıyla rekabet gücü artacak ve çevre daha az zarar görecektir.

*Türkiye’nin ihracat hedefleri, Rusya ile hedeflenen ticaret hacminin geliştirilmesi açısından Samsun’dan Rusya’ya özellikle de Krasnodar’a direkt sefer konulması ihracat ve turizmin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Son yıllarda sahip olduğu doğa ve kültür değerleri nedeniyle Karadeniz bölgesine Körfez ülkelerinden yoğun turist gelmektedir. Bu bölgelerden İlimize konulacak direk uçak seferleri Samsun’a gelecek turist sayısını artıracak bölge turizmi gelişecektir. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmaların desteklenmesini bekliyoruz.

Samsun hava, kara, deniz ve demiryolu altyapısının bulunduğu Türkiye’deki dört kentten biri ve Karadeniz Bölgesinin lojistik merkezidir. Ancak altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Hızlı tren projesinin ivedikle uygulamaya alınması ve yük treni hattı uzunluğunun revize edilmesi ülkemizde lojistik sektörün gelişmesi açısından da önem ifade etmektedir.

* Samsun hem nüfusunun büyüklüğü, hem bölge merkezi olması, hem de altyapı itibariyle ikinci bir devlet üniversitesinin kurulması için çok elverişlidir.

Samsun’da bir vakfa aitken kapatılarak 19 Mayıs Üniversitesine devredilen ve halen atıl olarak duran bir üniversite kampüsü bulunmaktadır. Yeni bir üniversite kurulması için gerekli tüm olanaklara sahip bu kampüsün ikinci bir devlet üniversitesi olarak akademik hayata kazandırılması Samsun ve bölgesinin sosyo-ekonomik gelişimine de önemli katkılar sağlayacaktır.

* Samsun’da özellikle liman ve havaalanına yakın bölgelerde yeni yatırım yapmak isteyen çok sayıda yatırımcı bulunmaktadır. Ancak yerel sanayicinin başka yerlerde yatırım yapmasını önleyecek ve sanayiciyi Samsun’a çekecek büyük ölçekli yatırım alanları bulunamamakta, yeni sanayi parselleri oluşturulamamaktadır.

Sanayi altyapısının geliştirilmesi ve düzenli bir sanayileşmenin sağlanması için,  havaalanından sonra Yeşilırmak’a kadar olan bölgenin sanayi alanı olarak ilan edilmesi ile yatırımların ve istihdamın önü açılmış olacaktır.  Lojistik olanaklardan uzak iç bölgelere yatırımcıların yönlendirilmesi gerçekçi olmamaktadır.

* Büyüyen bir Samsun, daha az ekonomik alternatife sahip bir bölge olan Karadeniz’in gelişmesi içinde domino etkisi yaratacaktır. Bu nedenle Samsun’un sorunlarının çözümünü öncelikleriniz arasında görmek istiyoruz.