Koç grubu yatırımlarına devam ediyor.
Tofaş Efsane Hacı Murat (Murat 124) ile return yaptı.
Hacı Murat biraz değişmiş Spider Murat olmuş. Hacı Muratın avrupa görmüşü...

Koç topluluğu olarak geçen yıl kombine cirolarının 144 milyar liraya ulaştığını aktaran Çimen, "Bu ciro ülkemizin gayrisafi milli hasılasının yüzde 7'sine karşılık gelirken kombine ihracatımız ise Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 9'una teşkil ediyor. Devletimizin tahsil ettiği toplam vergi gelirlerinin yüzde 8'ini Koç topluluğu olarak gerçekleştiriyoruz." demiş