Kazalardan dolayı mağdur olan kişilerin haklarını sormak için Av Anıl Güngör’e konuk olduk. Sorularımıza içtenlikle yanıt veren Av. Anıl Güngör, öncelikle kazaların nedenlerinin tüm vatandaşlar tarafından sorgulanıp gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini belirtti. İşte Av. Anıl Güngör’e trafik kazaları hakkında yönelttiğimiz sorular ve aldığımız cevaplar:

Brt Haber-Trafik Kazalarında Sigorta Şirketlerinin sorumluluğu nedir.

Av.Anıl Güngör: Trafikkazalarında sigorta şirketlerinin sorumluluklarının olduğunu dile getiren Av.Anıl Güngör, “Trafik kazası neticesinde açılacak maddi tazminat davalarında, kusurlu tarafa ait aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamındaki trafik sigortası, kaza neticesinde meydana gelen maddi zararları (kazaya karışan) sigortalı ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemek zorundadır. Sigorta şirketinin sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen rakamla sınırlıdır. Bu nedenle, trafik kazası neticesinde meydana gelen zarar 200.000 TL olsa bile , sigorta şirketi poliçede belirtilen rakamla sorumlu olacaktır.

MANEVİ ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

Genellikle sigorta şirketleri meydana gelen trafik kazası dolayısı ile sadece maddi zararlardan sorumlu olup manevi zararlardan bir sorumluluğu söz konusu değildir. Fakat poliçede, sigorta şirketine manevi tazminat için ekstra bir prim ödenmiş ve manevi tazminat da poliçe kapsamına alınmış ise, sigorta şirketi manevi tazminat konusunda da sorumlu olacaktır. TrafikKazasına Karışan Kusurlu Araç Sigortasız İse : Kanun gereği, trafiğe çıkan tüm araçların Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yaptırması şarttır. Bu sigortayı yaptırmayan kişiler için idari para cezası uygulanmaktadır. Fakat buna rağmen, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmayan ve kazaya karışan araç ile ilgili nasıl bir işlem yapılacaktır. Bu durumda kanun gereği “Güvence Hesabı” adı verilen fon oluşturulmuştur. Trafik kazası neticesinde maddi zarara uğrayan kişi, bu zararını, kusurlu tarafın sigortacısı olarak Güvence Hesabına dava açmak yolu ile tahsil edecektir. Güvence Hesabı’nın trafik kazası nedeniyle oluşan maddi zararlara ilişkin sorumluluk sınırları kanun ile düzenlenmiştir. Trafik Kazasında Kusurlu Taraf (Kazaya Neden Olan ve Çarpan Kişi) Belli Olmadığı Takdirde : Çarpanı belli olmayan trafik kazalarında, zarara uğrayan taraf, uğramış olduğu maddi zararların tazmini için yine Güvence Hesabına başvurabilir ve uğramış olduğu zararların tazminini buradan talep edebilir”

Brt Haber: Trafik Kazalarında Tazminat Hesabı nasıl hesaplanır

Av.Anıl Güngör:Trafikkazalarında tazminat hesaplarını ise şu şekilde açıklayan Av.Anıl Güngör, “TrafikKazasında Kusur ve Tazminat Hesabı: Trafikkazası nedeniyle hesaplanacak maddi tazminat kusur oranına göre değerlendirilir. Örneğin kaza neticesinde meydana gelen 200.000 TL lik maddi zararda, kazaya karışan araçlardan birisi p , diğeri 0 kusurlu ise, p kusurlu olan taraf, kusurlu aracı işleteni ve sigortacısı 70.000 TL oranında sorumlu olacaktır. Tazminat Hesaplamalarında Evlenme İndirimi: Ölümlü trafik kazası neticesinde, eşini kaybetmiş olan tarafın, ileride tekrar evlenebilme ihtimalleri ve tekrar evlenme neticesinde, evlenecekleri kişilerden sağlayacakları desteklerden ötürü, hesaplanacak olan tazminattan belli oranlarda indirim yapılmaktadır. Yapılan hesaplamada Mahkemeler AYİM’nin vermiş olduğu bir kararda uyguladığı kriterleri dikkate alarak buna göre hesaplama yapmaktadır” şeklinde konuştu.