Bafra Kızılırmak Lisesi Müdürlüğü yaparken 19 Mayıs İlçesine Milli Eğitim Müdürü Olan Ömer Demirkol Yeni Çıkan Yönetmelikle Okul Müdürlüğüne geri dönüyor.

12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’te 13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Aşağıda belirtilen hususlarda değişiklikler tespit edilmiştir.

MADDE 1- 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri değiştirilmiştir.

"f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,"

"j) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,"

Önceki düzenlemede, Şube Müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yazılı ve sözlü sınav yapılmakta iken yapılan yönetmelik değişikliği ile unvan değişikliği ile atacakların tamamı için sözlü sınav şartı getirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar;

Yönetim hizmetleri grubunda; Şube Müdürü ve Şef kadroları yer almış ancak, önceki düzenlemede belirtilen tesis müdürü (Okul Müdürü), basımevi müdürü, basımevi müdür yardımcısı, koruma ve güvenlik şefi kadroları yer almamıştır.

b)Araştırma ve planlama hizmetleri grubunda; Talim eve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı kadroları yer almış ancak, önceki düzenlemede belirtilen uzman (GİH) , uzman (TH) kadroları yer almamıştır.

Edindiğimizi Bilgilere göre 19 Mayıs Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, görevini vekaleten yürüttüğü için çıkan yasa kendisini de etkiliyor.Çıkan Yasa’nın 2.Maddesinde Okul Müdürlerinin Milli Eğitim Müdürü olamayacağı açıkça yazıyor.Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol bundan Sonra Okul Müdürü Olarak görevine devam edecek yada Bakan’ın talimatı ile Özel Kararname çıkartılıp Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapmayı sürdürecek.