Hizmet içi eğitimler kapsamında; “Kurum İçi İletişim” konusunda Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, “Kentli Hakkı-Kent Kültürü-Yerel Hizmetler İlişkisi” başlığı altında Doç. Dr. Ahmet Mutlu ve “Yönetim Bilimi ve Yöneticilik” konusunda ise Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin sunumlar yaptı.

 

Tekkeköy Belediyesi’nin yeni hizmet binasındaki konferans salonunda gerçekleşen eğitimin ilk gününde OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas kurum içi iletişimin konusunda katılımcılara bilgi verdi.  

Doç. Dr. Kavas, “Kurum içi iletişim, kurumun kendi amaçları doğrultusunda işleyişini sağlamak için hem kurumu meydana getiren tüm bölüm ya da birimler hem de kurum ile çevresi arasında sürekli bilgi ve düşünce alışverişine dayanan toplumsal bir süreç olarak ifade edilmektedir. Bu anlamda kurum içi iletişimin, kurumun amaçlarına yönelik işlemesini sağlamak için kurumu oluşturan çeşitli birimlerin ve kurumun çevresiyle sürekli bilgi ve düşünce alışverişine olanak sağlayan bir süreç olması gerekir.” dedi.
 

Eğitimin ikinci gününde Doç. Dr. Ahmet Mutlu da kent hakkı, kentli hakların işlevleri ve belediyelerin varlık nedenleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Hizmet içi eğitimin son gününde ise Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin “İyi bir yönetici; kurumu tanıyan, yönettiği kurumun iç ve dış dinamiklerini bilen, yönettiği birim ve kurumun amaç ve hizmetlerine yönelik bilgi birikimine sahip, işiyle ilgili güncel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, ileri görüşlü, stratejik karar verebilen, çözüm odaklı, farklılıkları yönetebilen, etik, tarafsız, astlarına eşit ve adil davranan, empati yeteneği gelişkin, çalışanları dinleyen bir karakteri barındırmalıdır.” şeklinde konuştu.