Planlı Kesintiler Sırasında Ekibimizle Daha Nitelikli ve Kesintisiz Elektrik için Çalışıyoruz

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, planlı kesintilerle ilgili olarak “Enerji Bakanlığı, TEDAŞ, EPDK ile koordinasyon halinde çalışarak, şebeke bakımlarına ağırlık vermekle beraber altyapımıza yeni tesisler ekliyoruz. Belediye ve diğer kuruluşların, proje akışlarına göre yıl bazında ihtiyaçları karşılayacak şekilde çalışmalarımızı güncelliyoruz. Hazırladığımız master planla birlikte işletim açısından acil olan ve tedarik kalitesi ve  sürekliliğini iyileştirici etki yaratacak yatırımları da planlamamıza dahil ediyoruz. Şebekemizde bakım çalışmaları ile arıza sayılarını ve sürelerini azaltmaya gayret ediyoruz. Tabii olarak söz konusu çalışmaları yaparken ilgili bölgede kısa süreli planlı elektrik kesintileri yapabiliyoruz. Kesinti bilgilerini, mevzuata uygun olarak 48 saat öncesinde YEDAŞ186 Mobil uygulama, www.yesilirmakedas web sitesi, çeşitli yayın organları kanalıyla kamuoyuna duyuruyoruz.” dedi.

 YEDAŞ, 2011-2016 Arasında Yaptığı Kısa Süreli Elektrik Kesintileri Sırasında Hizmet Kalitesini

Geliştirdi

YEDAŞ, 2011-2016 yılları arasında müşteri memnuniyetini geliştirmek amacıyla yaptığı çalışmalar sonrasında transformatör kapasitesini 585 MVA’a yükseltti. Enerji nakil hatlarını iyileştirmek, olumsuz hava koşullarının etkisini azaltmak amacıyla 1.296 km OG enerji nakil hattı; 1.996 km yeraltı şebekesi; 4.366 km kırsal şebeke; 1.534 km aydınlatma; 1.125 km abone bağlantı hattı; 380 adet dağıtım binası inşa etti. 2016 yılında, bakım çalışmalarında kırsal alanlara öncelik vererek, yatırımlarının %45’i kırsal şebekenin geliştirilmesine yönelik planladı.