Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin uygulanması için yetki Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK) alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na verildi. 

Alkollü içki sunumu, satışı ve tütün mamulleri satışının yasak olduğu sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlere ilişkin tanımlarda değişikliğe gidildi ve kapsam genişletildi. Yeni düzenlemeye göre bu yerlerin açık alanları, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içine alındı ve bu alanlarda da bu ürünlerin satışı yasaklandı.

İçki yasağına ilk ceza

Sigara satış yasağı

Mevcut yönetmelikte sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün mamullerinin satışı yapılamayacağı düzenlenirken, ilgili madde şöyle değiştirildi: 

“Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve bunların yerleşkelerinde tütün mamullerinin satışı yapılamaz. Bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilir.”

Yönetmeliğin 10. maddesinde, alkollü içki satışının ve sunumunun yapılamayacağı yerler öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında faaliyet gösteren işyerleri olarak belirtilmişti. Bu kısıt, sözkonusu yerlere bağlı yerleşkeler de dahil edilerek şu şekilde genişletildi: 

“Aşağıda sayılan yerlerde faaliyet gösteren işyerlerinde alkollü içki satışı veya sunumu yapılamaz:

a) Öğrenci yurtlarında; münhasıran bu hizmet için kullanılan yapılarda, yapıların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde.

b) Sağlık hizmeti verilen yerlerde; münhasıran bu hizmet için kullanılan yapılarda, yapıların eklentileri ve bahçelerinde, bu kapsamda yerleşke içinde faaliyet gösteriyorlar ise yerleşke sınırları içinde.

c) Spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonlarında.

ç) Her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında; münhasıran bu hizmet için kullanılan yapılarda, yapıların eklentileri ve bahçelerinde, bu kapsamda yerleşke içinde faaliyet gösteriyorlar ise yerleşke sınırları içinde.

d) Kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında.”

Yönetmeliğin 10. maddesine eklenen fıkraya göre, açık alkollü içki satışı yapılan yerlerin içinde veya bu yerlerin tamamen bağımsız olmayan bölümlerinde faaliyette bulunmak üzere perakende satış belgesi başvurusunda bulunanlara, perakende satış faaliyetine ilişkin farklı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunsa dahi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenmeyecek. Açık alkollü içki satış belgesini haiz konaklama tesislerinde, mesire yerlerinde ve kamp alanlarında faaliyet gösteren perakende satış yerlerinde bu hüküm uygulanmayacak. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, bu maddenin yayımı tarihinden önce faal bir tütün mamulü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi bulunan işletmeler için uygulanmayacak.

Firma araçlarına da düzenleme

Yönetmelikte, tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların araçlarında ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak ibare ile renk kombinasyonlarına izin verilmiyordu. Araç üzerinde firma bilgilerinin nasıl yer alacağı ise hiçbir logo ve kısaltma kullanılmaksızın,  beyaz zemin üzerine siyah renkte ancak bu araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde 10’unu aşmayacak oranda yer verilebileceği düzenlendi. Bu firmaların dağıtım araçlarının beyaz renkte olması zorunluluğu getirildi.