İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Samsun Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik personeli olmak üzere geçici 14 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4)En az okur-yazar belgesine sahip olmak.
5)18-55(dahil) yaş aralığında kadın olmak.
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikáp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7)Başvuru tarihi itibariyle son 6(altı) aydır Bafra İlçesinde ikamet ediyor olmak

8)Proje kapsamında çalışacak kişiler projeden faydalanacak yaşlı ve engelli vatandaşların ve evlerinin (cam, kapı, zemin, banyo, lavabo, mutfak temizliğinin yapılması; tül, perde, nevresim, çamaşırlarının yıkanıp ütülenmesi v.b. işler)hijyenini sağlamakla görevli olup, projede çalışacak kişilerin görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması.
9)Başvuru sahibinin halen uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışıyor olmaması.
10)Geriatri bölümü, Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Bölümü mezunu olabileceği gibi engelli ve yaşlı bakım konusunda en az 160 saat kurs alarak sertifika sahibi olmuş kişiler tercih sebebidir.
11) Adli sicil kaydı bulunmamak.
12) Bafra İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belirtilen sayıda veya belirtilen sayıdan daha az sayıda personel alıp almamak, alımı tek taraflı iptal etmek veya proje başlama süresini ertelemek konularından tamamen serbesttir.
13) Başvuru sahipleri başvuru süresi içerisinde, başvuru için gerekli olan ve aşağıda yer alan belgeleri dosya içerisinde yetkili kişiye bizzat elden teslim edecek olup şartlara uygun başvuru sahiplerine başvuru esnasında teslim ettikleri belgeler karşılığında ıslak imzalı "Evrak Alındı Belgesi" verilecektir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan veya sahte belge ile başvuru yapmak isteyen kişilerin talepleri kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.