MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) verilerine göre Samsun’un Bafra ve Alaçam ilçelerinden DİRİ OLMAYAN (AKTİF DEĞİL) Erikli Fay hattı geçiyor. Erikli Fayı; Bafra ilçesine bağlı, Alaçam ve Ozan köy merkezilerinden geçerek Derbent Barajını ortalayarak Terzili, Kamberli, İlyaslı, Ortadurak, Müstecep köylerinden geçiyor. Daha sonra Alaçam ilçesine bağlı Taşkelik, Sancar, köyleri ile İncirli – Gökçeboğaz köylerinin arasından, Alaçam ilçe merkezini ise ortalayarak geçiyor ve Etyemez köyünün deniz kısmında sona eriyor.

MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından yayınlanan son haritada ERİKLİ FAYI; “Ters Fay ve Bindirme Fayı” olarak işaretlenmiş durumda ve Bafra Ovası ile Bafra - Alaçam – Yakakent ilçe karayolunun deniz kısmı ise “Ayrılmamış Kuvaterner Çökelleri” olarak işaretlenmiş.

Ters Fay ve Bindirme Fayı Basınç altında kayaçların çarpışması sonucunda gelişen faylanma, ters faylanma olarak isimlendirilir. Normal fay hareketinin tersi yönde, bu sefer asılı blok (3), taban bloğuna (4) göre yukarı yönlü doğru hareket gerçekleştirir. Ters faylar, fay düzleminin eğim açısına göre, değişik isimlerle ifade edilir. Eğim derecesi 45° den az olanlara küçük açılı ters fay,  45° den büyük olanlara büyük açılı ters fay, 10°-35° arasında olanlara BİNDİRME FAYI (thrust), eğim açısı çok düşük olanlara da (0°-1°) örtü fayı veya nap (overthrust, nappe) denir.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU RAPOR

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey ve güneyindeki iki farklı tektonik ünite üzerinde yer alan Samsun'un büyük kısmı Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yanı sıra Erikli Fay Hattı'nın da etkisiyle birinci ile üçüncü derece tehlike skalasında yer almaktadır. Özellikle güney bölgeleri birinci derece riskli durumda olan ilin kuzey uçlarında ikinci ile üçüncü derece bölgeler bulunmasına karşın değişen fay hatları nedeniyle bu bölgelerin de birinci dereceye kayacağı ve geçmişte de depremler yaşayan Samsun'un gelecekte daha şiddetli deprem tehlikesi altında olacağı öngörülmektedir. Samsun'da şimdiye dek hissedilen en şiddetli deprem 1943 Tosya-Ladik depremi olmuş, bu sarsıntıda 8 kişi ölmüş ve çok sayıda bina hasar görmüştür.

Bu bölgede deprem olacak mı, olmayacak mı? belli olmazken yetkililerden bir açıklama şuan gelmedi.