Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Sayıştay Denetim Raporu yayımlandı. Sayıştay denetçileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde tespit ettikleri bulguları 2021 raporunda tek tek yazdı.

Sayıştay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan 2021 Denetim Raporunda Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin temel ihale usulleri yerine gerçekleştirdiği ihalelerde pazarlık usulü yöntemine başvurması, kanunun amacı ve ruhuna aykırı bulundu.

PAZARLIK USULÜ İHALE

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı taşınmazıların ihaleye çıkılmadan ecrimisil karşılığında kullandırıldığının da belirtildiği raporda, belediyenin Covid-19 salgını sürecinde yaptığı alçak tavanlı otobüs alımında da, ihale usulü yerine pazarlık usulünü tercih etmesinin ve bu yöntem için salgını gerekçe göstermesinin, haklı gerekçe olmadığı, durumun ise kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İşte Sayıştay denetçilerinin Samsun Büyükşehir Belediyesi için hazırladığı 2021 yılı denetim raporunun ayrıntıları.

RUHSATSIZ İŞYERLERİ

- Belediyeye ait 1033 adet taşınmazın ihale yolu ile kiraya verilmeyip, ecrimisil karşılığında kullandırıldığı tespit edilmiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; Belediye mülkiyetinde bulunan ve yabancılar çarsısı olarak adlandırılan

binada faaliyet gösteren ruhsata tabi işyerlerinin büyük bir bölümünün, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmaksızın faaliyetine devam ettiği görülmüştür.

- 30.06.2021 gün ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayımlanmıştır. Yayım tarihinden sonra idare tarafından temsil, tören ağırlama ve tanıtım giderlerinden Genelge hükümlerine aykırı işlemler yapıldığı görülmüştür

- Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Alımlarda Bütçeye Konulan

Samsun için birliktelik Samsun için birliktelik

Ödeneğin %10’unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (f) bendi ve 22’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limitler dâhilinde yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin harcamaların yıllık toplamının, 2021 yılı bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerinin %10’unu, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aştığı görülmüştür.

-Açık İhale Yöntemiyle Yapılması Gereken Bazı İşlerin Pazarlık

Usulüyle Yapılması. İdare tarafından bazı ihtiyaçların temin edilmesinde kabul edilebilir gerekçe olmamasına rağmen pazarlık usulünün tercih edildiği görülmüştür. Söz konusu ihaleler, İdarenin süreklilik arz eden ya da öngörmesi olağan olan işler kapsamında olup, bu kapsamda planlamaları yapılabilecek ve temel ihale usulleri uygulanabilecek işlerdir.

- 2021/410104 İKN (İhale Kayıt No)’lu “Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde

kullanılmak üzere 16 adet hazır beton mikser alımı” işinde; “Pandemi nedeniyle, uygun özellikte iş makinası, kamyon ve değişik sınıflardaki vasıtaların temininde zorluk çekildiği, ihale maliyetlerinin yükselmesi nedenleriyle idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması pazarlık yöntemini gerekli kıldığı”, 2021/533790 İKN (İhale Kayıt No)’lu “Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılmak üzere 30 adet 8,5 metre alçak tavanlı otobüs alımı” işinde; “Araç filosunun yüzde 40’ı 12 metrelik araçlardan oluşuyor olup, otobüs hat güzergâhlarında dar sokaklar bulunduğundan manevra kabiliyetleri sınırlanmaktadır. Özel halk otobüs hattının Büyükşehir Belediyesince işletilmesiyle birlikte, hat sayısı artmış, otobüs sayısı aynı kalmıştır. 8,5 metrelik araçların kent merkezinde kullanımı, trafik sorunlarını da azaltacaktır.” gerekçeleriyle 4734 Sayılı Kanunun 21/b maddesiyle alımlar yapıldığı görülmüştür. 16 Adet hazır mikser alımında ise 2021 yılı programında planlanan yol yapım işi için taş ocaklarından pandemi ortamında hammadde taşıyacak, konkasörlerde mamul edilmiş değişik granül metredeki malzemeleri uygulanacağı alana nakil işlerinin ivedilikle yapılması, beton mikserinin 21/b maddesiyle alınmasını zorunlu kılmıştır, denilmektedir. İl genelinde yol yapılması belediyeler için süreklilik arz eden bir iştir. Yol yapım işi önceden öngörülemeyen bir olay değildir. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 2021 yılı programı yapılırken 1.456,650 kilometre yol yapımını hedefledikleri görülmektedir.

-Ayrıca Covid-19 salgınının ülkemizde başladığı tarih düşünüldüğünde, İdarenin yukarıdaki iş için gerekli hazırlıkları ve çalışmaları yapabilecek süreye sahip olduğu görülecektir. “8,5 Metre alçak tavanlı otobüs alımı” ihalesinin de, 12 metrelik uzun araçların manevra kabiliyetinin sınırlı olması dolayısıyla 8,5 metrelik otobüslerin trafiği rahatlatacak olması gibi nedenlerle, idarenin öngöremediği olaya dayandırılması anlaşılamamıştır. Bu nedenlerle, virüsün etkisinin tahmin edilemediği, açık ihale usulü yerine pazarlık usulünün kullanılmasında haklı gerekçeler oluşturmamaktadır. Dolayısıyla yukarıda belirtilen açıklamalar gereğince, öngörülemezlik ve işin ivediliği gerekçeleri kabul edilebilir değildir.

Kaynak:Samsun Kent Haber