Samsun Haberleri-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) başvuru sürecini yürüttüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın program otoritesi olduğu ‘2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nda başarılı bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Samsun İli Mekansal Gelişme Projesi’ destek sözleşmesi, Başkan Mustafa Demir ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin tarafından imzalandı.

Proje ile Samsun’un öne çıkan sektörlerinin hedefleriyle mekansal gelişme planı hazırlanacak. Büyük ölçekli yatırımlar için yol gösterici nitelikte Samsun düzeyinde mekansal gelişme şemalarının yanında ekonomik, sosyal ve kültürel yapı, kamu altyapı hizmetlerinin dağılımı gibi her alanda gelişmeye yönelik ana güzergah bütüncül bir yaklaşımla tarif edilecek ve Samsun’a özgü uygulanabilir projeler ortaya konulacak.

3.6 milyon TL hibe desteğine sahip olan proje ile ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanabilmenin önünün açılacağı belirtildi. Karayolu ve demiryolu hatlarının kavşağında, denizyolu ve havayolu olanaklarıyla, Yeşilırmak-Çarşamba Ovası, Kızılırmak-Bafra Ovası ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti gibi dünya ölçeğinde çok önemli doğal kaynaklara sahip olan Samsun’un potansiyelinin en üst seviyede değerlendirilmesi için önemli bir rehber niteliği taşıyacak projenin Samsun’un ulusal ve uluslararası rekabet ortamında avantajlı olduğu temel gelişme alanları ile müdahale alanlarının tespiti, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına kısa, orta, uzun vadede planlayacakları büyük ölçekli yatırımlar için yol gösterici nitelikte yapacakları faaliyetlere temel teşkil edecek ön fizibilite çalışmaları içereceği kaydedildi.

Proje ile ayrıca altyapı için ayrılan kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması ve mekansal gelişme aksları ile gelişme temaları ortaya konularak Samsun’un kalkınmasına katkı sağlanacak. Şehrin rekabet avantajı sağlayacağı sektörler belirlenip gerekli altyapılar oluşturularak girişimciler için ekosistem oluşturulacak. Samsun’un gelişme temaları ve eksenleri ortaya konularak yatırım konuları ortaya çıkartılacak, hazırlanan altyapılar ile girişimcilerin yatırım yapması kolaylaştırılacak. Yerel kaynakların etkin ve verimli kullanılması için gerekli altlıklar oluşturacak, sektörel kümelenmeler için ekosistem oluşturularak sektörel gelişmelere, istihdamın ve ihracat kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanacak.