Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimde aday olacak "kamu görevlileri" için son istifa tarihini 1 Aralık saat 17.00 olarak belirledi. YSK'nın konuya ilişkin kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

SEÇİM 31 MART PAZAR GÜNÜ

YSK, 2024 yılında yapılacak mahalli idareler seçimlerinin tarihi ile ilgili kararını açıkladı. Kararda, “2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

KAMU GÖREVLİLERİNİN İSTİFASI İÇİN SON GÜN 1 ARALIK 2023

İstifalara ilişkin bilgilerin de yer aldığı kararda “Aday olmak isteyen; hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, subay ile astsubaylar, siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekmektedir” denildi.

HER SEÇMEN 4 PUSULA KULLANACAK

31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Samsun Merkez, ve 17 İlçenin belediye başkanları seçilecek. Seçimde ayrıca mahalle ve köy muhtarları ile Büyükşehir genel meclisi ve belediye meclis üyeleri seçimi de yapılacak. Her seçmen, 4 ayrı pusulaya mühür vurarak tercihini sandığa atacak.