Bafra da jet grouting yöntemi denendi

İstanbul, Samsun ve Bafra da inşaat sektöründe faaliyet gösteren ofis 362 Samsun da projelerine hızla devam ediyor.

Samsun’da faaliyet gösteren ofis 362 inşaat tarafından Bafra nın Fatih Mahallesinde inşa edilen  konutlar için zemin iyileştirme çalışmaları başladı. Yapılan konutların zemin güçlendirmesi ile depreme daha dayanaklı hale gelmesi için ilçede ilk kez “jet grouting tekniği (bir zemin iyileştirme tekniği)”  kullanıldı.

Jet Grouting tekniği ile ilgili bilgi veren İnşaat mühendisi Selman Yesevi Cevahir zeminlere yüksek basınçla çimento enjekte edilmesi ile zeminin daha güçlü hale getirildiğini söyledi.

Bu tekniğin ilçede ilk kez ofis 362 inşaat tarafından uygulandığını belirten yetkili Jet grouting bütün dünyada zemin iyileştirilmesi için kullanılan bir sistemdir. Biz ilk defa ilçemizi bu teknik ile tanıştırdık. İnşa ettiğimiz konutlarda zemini güçlendirmek için bu sistemi kullanıyoruz. Jet grouting tekniğinin mantığı zemine sondaj açılarak yüksek basınçla çimento enjekte edilmesidir. Bu şekilde tek bir konutun altında güçlü blok oluşturuluyor. Böylelikle binanın zemini daha güçlü olduğundan depreme dayanıklılık oranı da yükseliyor. Bu teknik ayrıca bir yer sarsıntısı esnasında zemindeki sıvı kaymasını da önleyerek olası bir zemin çöküntüsünün önüne geçiyor” dedi.

Bu tekniğin ilçede ilk kez ofis 362 inşaat tarafından uygulanmasından dolayı Haziran ayında projemiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetlenmiş olup yapılan çalışmalardan dolayı yetkililer teşekkür etmişlerdir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şantiye denetlemesi.

Yetkili, yaptığımız tüm inşaatlarımız da Radye temel ve C30 beton kullanılmaktadır…

jet grout nedir ?

Ana maddesi çimento ve su olan jet grout yönteminde, belirli çaplarda ve boylarda kolon oluşturularak zemin iyileştirmesi sağlanır. Bu yöntem, yüksek basınçlı özel jet pompaları ve delici makine ekipmanlarıyla yapılır. Zemine basınçlı çimento enjekte edildiği için zeminde kılcal boşluklar ve su damarları çimento ile doldurulur. Bu sayede yapılar için oturmalar azaltılmış ve/veya engellenmiş olur.

Hangi zeminlerde jet grouting uygulanabilir ?

Jet grout yöntemi daha çok zeminin ince çakıllı, kumlu, siltli ve az killi olduğu durumlarda uygulanabilir. Sıvılaşma ve oturma risklerine karşı hem taşıyıcı özellik hem de geçirimsizlik sağlar.

Bu uygulama esnasında 30 cm,40 cm,60 cm,80 cm,150 cm çaplarına kadar kolon oluşmaktadır. Zemine havalı ve mekanik Paker yardımıyla çimento enjekte edilerek zemindeki su uzaklaştırılıp zeminin özgül yoğunluğu arttırılmaktadır.

jet grouting uygulama yöntemi

1 -Delme İşlemi

Delme işlemi zemin parametrelerine bağlı olarak belirlenir. Rotary ve darbeli-rotary metotları bilinen en yaygın jet grouting yöntemleridir. Delgiyi kolaylaştırmak ve uç takımlarının aşınmasını ve aşırı ısınmasını engellemek amacıyla akışkanlar kullanılır. Su ,hava ,bentonit veya çimento şerbeti yardımıyla delme işlemi yapılarak enjeksiyon için ön hazırlık tamamlanır.

2 – jet Enjeksiyon işlemi

Projede belirtilen boylara ulaşıldığında ,jet pompası dediğimiz sistemle sisteme monitör aracıyla çimento yollanır. yüksek basınçla pompalamayla enjeksiyon fazı başlatılmış olur. Delme işlemini yapan matkabın uç kısımda nozzle dediğimiz çok küçük çaplı delikler bulunur . Bu delikler çimentoya yüksek hız kazandırır. Bu hızdaki çimento zemini yırtarak, boşluklara nüfuz eder ve zeminde bütünlük sağlanır.

Jet grout Kolonu oluşması

Delici sistemin dönel hareket yapması sayesinde kolon şeklinde bir yapı oluşur. Mevcut zeminden farklı parametrelere sahip yeni bir karışım elde edilmiş olur (soilcrete).

jet grouting Kolon çaplarının belirlenmesi

Oluşacak kolonların çapları zemin özelliklerine bağlı oduğu gibi ; jet grout ana parametrelerine de bağlıdır. Bununla birlikte, Çekme hızı, Dönüş Hızı, pompa basıncı , grout debisi etkili olduğu gibi . Nozzle adedi ve çapı gibi etmenler çapı belirleyen ana unsurlardır.

Jet 1 tekniği

En basit ve en çok uygulanan tekniktir. İlk olarak 50 yıl önce Japonya da denenmiştir. Sistem tek çeperli borudan, su ve çimentonun 300-600 bar basıncla geçmesiyle uygulanır. Bu yöntemle killi zeminlerde 60-80 cm çaplarında kolon oluşurken , kumlu çakıllı birimlerde 150 cm e kadar kolon çapı elde edilir.

Yöntem, su jeti yardımıyla zemini delip, delinen hacme basınçla (300-600 bar, Ort:400-450) su ve çimento karışımı (grout) püskürtülerek zemin boşluklarının doldurup sıkıştırılması suretiyle zemin içinde kolon ve güçlü zemin oluşturmayı amaçlar. Yüksek basınç, sevk edilen enjeksiyonun (grout) zemine geçerken yüksek bir kinetik enerji kazanmasını sağlar. Su-çimento karışımının hızı 250m/sn gibi yüksek bir değere ulaştığından, enjeksiyon zemini yırtarak zeminle birleşir ve çimentolu zemin yapısı oluşturur.

Neden gereklidir?

Jet grout yöntemi zeminin taşıma kapasitesini, elastisite modülünü arttırır; geçirgenliği azaltacağından zeminin sıkışabilirliğini de azaltır böylece daha rijit bir zemin elde edilir. Elde edilen bu zemin sıvılaşma, oturma ve sismik tehlikelerden de korunmuş olur.

Zemin ıslahı, ana işlev olarak zeminin mekanik mukavemet değerlerini arttırmayı hedefler, dolayısıyla taşıma kapasitesi artar.

        

AK PARTİ BAFRA İLÇE BAŞKANI İBRAHİM SEMİZ’İN KURBAN BAYRAMI TEBRİK MESAJI AK PARTİ BAFRA İLÇE BAŞKANI İBRAHİM SEMİZ’İN KURBAN BAYRAMI TEBRİK MESAJI

               

                       

            

     

Editör: Tahsin Kurumahmut