Tüketimin giderek hızlandığı; doğal kaynakların azaldığı günümüzde sıfır atık projesi ile israfın önüne geçmeye ve çocuklara yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedef edinen Samsun Büyükşehir Belediyesi belediye personeline sıfır atık eğitimi verdi.

Cumhurbaşkanlığı ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi gibi genel ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla 12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazetede "Sıfır Atık Yönetmeliği" yayımlandı.

Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan proje kapsamında çevre eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesindeki tüm birimlerdeki personellere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle ‘Sıfır Atık Eğitimi’ gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Eğitim Salonu'nda gerçekleşen eğitim, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli çevre mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitim kapsamında, öncelikli olarak atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması, nihai olarak bertaraf edilmesine dair açıklayıcı bilgiler verildi. Ayrıca elektrikli ve elektronik atıklar, atık piller, bitkisel atık yağlar, ambalaj atıkları ile sıfır atık uygulamaları konularında personele bilgi verildi.