Kamuya ait araçların, resmi görevler dışında özel işlerde kullanılması yasak! Acaba bu yasağa kimler uyuyor? Altına makam arabası verilenler, devletin aracını özel aracı gibi kullanıyor.

Bunu kim denetler? Bağlı olduğu kamu kurumundaki amirleri olan müdürler veya başkanlar,son olarak da kaymakam denetler

Bu denetimler yeteri kadar yapılıyormu? derseniz ben hayır derim.. Artık o kadar iş çığırından çıkmış ki çocuklarını okula servis yerine özel makam aracıyla gönderiyor.

Bafra Şehit Burak Perçin İlkokulu’na her gün makam aracıyla çocuğunu gönderen kurum müdürü bu seferlik adını ve kurumunu yazmıyorum.İnşallah bundan sonra biraz daha dikkatli olursun…Sende Çocuğunu çoğu veli gibi okula servisle gönderirsin

CEZALARI ÇOK AĞIR

Kamuya ait araçların özel işlerde kullanılmasının tespiti halinde hem idari hem de hukuki açıdan cezai müeyyideleri bulunmaktadır.

İdari olarak kendisine tahsis edilen kamu aracını özel ve şahsi işlerinde kullandığı ispat edilen kamu çalışanına kınama cezası verilmesi gerekir.

Çünkü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. maddesinde “Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak”, Kınama Cezası gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

Şunu da belirtmek gerekir ki, kamuya ait aracı özel işlerinde kullanmaktan ceza almış kamu çalışanı, aldığı cezanın özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre (5 yıl) içinde, aynı fiili tekrar işler ya da aynı derecede farklı fiil veya haller nedeniyle üç defa daha ceza alırsa, bir derece ağır ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılır.

Hukuki olarak da taşıt Kanunun 16. maddesinde, Kanun kapsamına giren taşıtları özel işlerinde kullananlara 1 seneye kadar hapis cezası verilebileceği belirtmiştir. Göreviniz icabı resmi araçları kullanmakta bir sakınca yok.. Fakat özel işlerinizde kesinlikle kullanamazsınız.

Devletin malını babanızın malı gibi kullanamazsınız.!