Reggio Emilia Yaklaşımı erken çocukluk eğitimine yeni bir soluk getiren , yap-bozun bütün parçalarını yeniden gözden geçiren proje yaklaşımıdır.

   Temeli 5 ana prensibe dayanır.Çocuk İmajı, Araştıran Öğretmen Modeli, Projeler, Dökümantasyon  Çevre ‘dir.

   Çocuk imajında; çocuğun merak duygusunu provakasyonlarla tetikleyen, akran ve grup öğretimini temel alan bir yaklaşımdır.  Öğretmen rehber olduğu kadar araştırmacıdır. Çocuk karşısında sürekli kendini geliştirir, uyarıcı çevreler oluşturur. Çevre ise çocuk için 3. bir öğretmendir.

   Reggio da çocukların meraklarından, öğretmen gözlemlerinden ortaya çıkan sonuçlarla projeler geliştirilir. Bu projeler aylarca, haftalarca sürebilir. Tamamen süreci çocuklar belirler. Çünkü müfredatın oluşmunu açıklamak ‘’çocuk için hazırlanan müfredat ‘’ değil ‘’ çocuklardan hazırlanan müfredat ‘’ diye doğru olur. Reggio’yu, diğer  müfredat  ve felsefelerden ayıran en önemli özellik budur. Çünkü müfredat çocuğun ilgi, yetenek ,istek ve merakları doğrultusunda yani çocuktan esinlenerek planlanır. Tema Yaklaşımlı değil, Proje Yaklaşımlıdır.