Kazalardan dolayı mağdur olan kişilerin haklarını sormak için Av Anıl Güngör’e konuk olduk. Sorularımıza içtenlikle yanıt veren Av. Anıl Güngör, öncelikle kazaların nedenlerinin tüm vatandaşlar tarafından sorgulanıp gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini belirtti. İşte Av. Anıl Güngör’e trafik kazaları hakkında yönelttiğimiz sorular ve aldığımız cevaplar:

Brt Haber- Trafik kazasından dolayı mağdur olan kişilerin hakları nelerdir?
Av.Anıl Güngör-Trafik kazasından dolayı mağdur olan kişilerin maddi ve manevi tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Trafik kazası neticesinde maddi hasarlı kaza olması, vücut bütünlüğünün bozulması veya ölüm gibi olaylarda farklı tazminat kalemlerini gündeme getirmektedir.

CENAZE MASRAFLARI BİLE ÖDENİYOR.

Maddi hasarlı kazadan dolayı eşyada yani araçta oluşan zararı ve araçta kazadan dolayı meydana gelen değer kaybını talep etmek mümkündür. Vücut bütünlüğünün bozulması halinde ise kazaya maruz kalan kişinin tedavi giderleri, bakım giderleri, çalışma gücünün geçici kaybı, çalışma gücünün sürekli kaybı ya da azalması, güç kaybı (efor) tazminatı, ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklı zararlar gibi maddi zararların yanında kaza sebebiyle uğranılan manevi tazminat talep edilmesi mümkündür. Trafik kazası nedeniyle ölüm gerçekleşmesi halinde ise ölenin mirasçıları, ölen kişinin desteğinden mahrum kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ve ölen kişinin defin – cenaze giderlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. Yine aynı şekilde kaza sebebiyle ölüm gerçekleşmesi halinde de manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

Brt Haber - Bu olaylarda kimlerin dava açma hakkı bulunmaktadır?
Av.Anıl Güngör
-Trafik kazasından dolayı zarar gören kişi hayatta ise dava açma hakkı ancak kaza mağduru olan kişiye tanınmıştır. Ancak kaza sonucu kişi vefat etmiş ise vefat edenin sadece mirasçılarına tanınmamıştır. Mirasçıların dava hakkı bulunmakla birlikte mirasçı sıfatı bulunmasa bile vefatından dolayı maddi ve manevi olarak zarara uğrayan yakınları, anne- babası, eşi, çocukları, nişanlısı, kardeşi gibi kişilerin yanında vefat eden kişinin bakım ve gözetiminde bulunan kişiler ile vefat edenin ölümü nedeniyle ölenin desteğinden mahrum kalacak kişilerin dava açma hakkı bulunmaktadır.

Brt Haber-Dava açılırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
Av.Anıl Güngör
-Sürücünün kusurlu olduğu durumlarda yakınları sigortadan vefat tazminatı talep edemeyecek ve vefat tazminatı ödenecek durumlarda ise toplu olarak ödenecektir. Ayrıca yasal sınırın üzerindeki alkollü araç kullanımında ve uyuşturucu kullanımında oluşacak hasar sigortadan karşılanmayacak. Bunun dışında kaza sebebiyle oluşan hasarların onarımında araçlarda eşdeğer yedek parça kullanılacak olup modeli 3 yıldan aşağı olan araçlarda yedek parçanın tamiri mümkün değilse orijinal parça kullanılması gibi birçok konuda değişiklikler yapılmış olup dava açılırken güncel mevzuatı takip ederek talepte bulunmakta fayda görmekteyiz.

Brt Haber-Trafik Kazalarında zaman aşımı süresi varmı?

Av.Anıl Güngör-Karayolları Trafik Kanununa göre maddi zararların tazmin edilmesi için 2 yıllık bir zamanaşımı süresi belirlenmiştir. Ancak dava cezayı gerektiren bir fiilden doğarsa burada zamanaşımı süresi biraz daha genişleyerek ceza zaman aşımı süresi uygulanmaktadır.

Av.Anıl Güngör ile yaptığımız roportajın ikinci bölümünde

Trafik Kazalarında Tazminat Hesabı ve Trafik Kazalarında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğunu sizlere aktaracağız.

Av.Anıl Güngör