21. yüzyılda başarılı olmaları için çocuklarınızın geliştirmelerinde onlara yardımcı olmanız gereken gereken beceriler şunlar:


Eleştirel düşünme, problem çözme, gerekçelendirme, yorumlama, bilgiyi sentezleme.


Araştırma becerileri ve uygulamaları, çapraz sorgulama yapma.


Yaratıcılık, güzel sanatlarla uğraşma, meraklılık, hayal kurma, inovasyon, kendini açıklama.


Azim, kendini yönlendirme, planlama, kendini disiplin etme, kendini koşullara uydurabilme, girişkenlik.


Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, topluluk karşısında konuşma ve sunum yapma, dinleme.


Liderlik, takım çalışması yapma, işbirliği yapma, ortak çalışma, sanal ortamda iş alanları oluşturma.


Bilgi ve iletişim araçları okur yazarlığı, medya ve internet okuryazarlığı, görsel yorumlama, very yorumlama ve analiz etme, bilgisayar programlama.


Medeni, ahlaki okur yazarlık ve sosyal adalet okur yazarlığı.


Ekonomik ve finansal okur yazarlık, girişimcilik.


Küresel farkındalık, çok kültürlülük ve hümaniteryanizm.


Bilimsel okur yazarlık ve gerekçelendirme, bilimsel yöntem kullanma.


Çevre ve doğal kaynakları koruma okur yazarlığı, eko sistemleri anlama.


Dengeli beslenme, diyet ve spor yapma da dahil olmak üzere sağlık ve sağlıklı yaşam okur yazarlığı; kamu sağlığı ve güvenliği.