15 Temmuz 2016’da Türkiye büyük bir badire atlattı ve hala da atlatıyor. Seçilmiş bir hükumete karşı yaşanan ordu kalkışması hiçbir demokratik ortamda alkışlanamaz, kabul edilemez. Demokrasilerde, devlet mekanizmasını oluşturan her kurum ahenk içinde işlemeli, görev ve yetki sınırlarını çok iyi bilmelidir ki bunlardan biri de ordudur.
15 Temmuz Türkiye için tarihi bir gündür. Eminim bu güne dair pek çok yüksek lisans ve doktora tezi yazılacak 15 Temmuz 2016 yıllarca hafızlardan ve tarihin notlarından çıkmayacaktır.
Darbe girişiminin ardında Gülen cemaatinin olduğu konusunda hükumet dahil olmak üzere basında ve entelektüeller arasında kesin bir kanaat oluşmuş durumda. Köşe yazıları ile veya sosyal medya paylaşımları ile pek çok akademisyen ve yazar da bunu dile getirdi.
Her ne kadar vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiş olsa da Türkiye şu anda tarihi bir eşikte yer alıyor. Buradan tüm kurumları uyumlu olarak işleyen demokratik-hukuk devletine geçmek çok yakın. Yapılması gereken bundan sonrasını yeniden inşa için toplumsal bir konsensüs yaratmak; daha özgür daha şeffaf ve daha adil bir devlete geçişin taşlarını döşemek.
Gelecekte benzer olayların yaşanmaması için bizi buraya getiren süreçler iyi okunmalı. Bunları tartışmak ve gelecek adına iyi çözümler üretmek için olayların rahatça konuşulup tartışılacağı ifade özgürlüğünün OHAL’e rağmen bu süreçte zedelenmemesi  gerekiyor.
Bir kurum olarak devletin varlığı ve bekası ordusunun varlığı ile kaimdir. Geçiş döneminin, bu ilişkinin ve devletin tüm kurumlarına güven duygusunun örselenmeden yaşanması gerekir.  Demokrasinin asker tarafından kesintiye uğratılmadığı ABD’de orduya ve askerlerine bireysel olarak duyulan saygı üzerinde tartışılmaz. ABD başkanı her fırsatta ülkelerinin özgürlüğü için görev yapan askerleri onurlandırır. Emekli askerler siyasette yerlerini bulurlar. Umarım Türk ordusu da bundan böyle halkın özgürlüklerinin koruyucusu olma rolünü benimser.

Türkiye Cumhuriyeti tüm dünyanın gözü önünde kendini yeniden kuruyor; bu yeni oluşumda hepimizin görev ve sorumlukları var.
Dr. Funda Güven
 http://amerikadanmektup.blogspot.com.tr/